Witamy na stronie


Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych

„SOMAR”

Spółka Cywilna R.Korulczyk, K. Baran


 

Ośrodek SOMAR z siedzibą w Brzegu prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. U. nr 118, Poz.1263).


Ośrodek spełniania wymagania określone w § 25 ww. Rozporządzenia potwierdzone przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie a także jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem ewidencyjnym 2.16/00039/2011.

 

Kursy szkoleniowe operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych adresowane są dla osób fizycznych, pracowników przedsiębiorstw oraz osób kierowanych przez instytucje działające na rzecz zatrudnienia.


Szkolenia realizowane są w BRZEGU, KLUCZBORKU, STRZELINIE, KOMORNIE k/KĘDZIERZYNA KOŹLE i OLEŚNIE . Ośrodek posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno – poligonową. Przestronne sale wykładowe wyposażone są w niezbędny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Ośrodek dysponuje zbiorem niezbędnej literatury technicznej oraz pomocy dydaktycznych w postaci: tematycznych plansz poglądowych, filmów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, ekspozycji przekrojów zespołów i elementów maszyn dla szkolonych specjalności, modeli urządzeń oraz dokumentacji techniczno – ruchowej.


Zajęcia praktyczne prowadzone są na obszernych placach ćwiczeń w naturalnych warunkach terenowych. Do szkolenia wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy wyposażony w maszyny i specjalistyczne urządzenia znanych i popularnych marek stosowanych na wiodących budowach w kraju i zagranicą.


Wysoki poziom szkolenia zapewnia kadra dydaktyczna i instruktorska posiadająca niezbędne techniczne wykształcenie, wymagane kwalifikacje pedagogiczne i długoletnie doświadczenie zdobyte w czasie wykonywania zadań praktycznych zarówno w kraju jak i za granicą oraz w trakcie szkolenia operatorów rożnych specjalności w licznych instytucjach cywilnych i wojskowych, ośrodkach szkolenia oraz uczelniach. Dorobek kadry osiąga liczby rzędu tysięcy przepracowanych godzin szkoleniowych i setek wyszkolonych operatorów różnych specjalności.


 

Nowa siedziba firmy!!!


Zapisy przez Internet i telefonicznie lub osobiście w biurze codziennie w godzinach 9.00-15.00 i w każdy piątek od 16.30.


telefon:


tel./fax: 77 416 07 88

 

+48 500 210 334 lub +48 608 065 451ZAMIEJSCOWE BAZY SZKOLENIOWE:


Oddział Kluczbork


Oddział Komorno


Oddział Strzelin


Oddział Olesno

 

 

 

O NAS | OFERTA| ZAPISY | KONTAKT